Gooise Psychologen Praktijk psycholoog-gesprek-300x200 Kwaliteit psychologische hulp
Gooise Psychologen Praktijk aanmelden-happy-300x200 Kwaliteit psychologische hulp
Gooise Psychologen Praktijk gooi-hei-slider-300x435 Kwaliteit psychologische hulp
Gooise Psychologen Praktijk gpplogo-origineel70-300x79 Kwaliteit psychologische hulp

Kwaliteit

De Gooise Psychologen Praktijk en haar uitstekend gekwalificeerde medewerkers stellen uw belang voorop,

Deskundigheid

Alle (onafhankelijke) psychologen zijn uitstekend opgeleid, geregistreerd en voldoen aan de hoogste eisen. Deskundigheid staat hoog in het vaandel.

Vertrouwen

Wederzijds vertrouwen is belangrijk. Dan voelt u zich prettiger en kunnen wij u beter van dienst zijn.

 

Registraties
Omdat de kwaliteit van de Psychologische hulp van belang is voor ons voldoen onze behandelaren aan verschillende wij aan een aantal kwaliteitseisen. De werkzame psychologen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit betekent dat wij gebonden zijn aan de beroepscode van het NIP. U kunt bij ons een exemplaar van deze beroepscode inzien. Daarnaast zijn de gekwalificeerde eerstelijnspsychologen, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en de regionale psychologen organisatie PsyZorg Gooi en omstreken. Wij houden ons aan de kwaliteitseisen van de LVVP. Tevens zijn wij allen wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidzorgpsycholoog en/of Psychotherapeut (BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Het voldoen aan deze kwaliteitseisen vinden wij van belang

Dossier en privacy bij psychologische hulp
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Klachten
Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vinden wij erg belangrijk. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met uw eigen behandelaar te bespreken. Komt u er samen met uw behandelaar niet uit dan kunt u contact opnemen met het secretariaat zodat onze klachtenfunctionaris kan proberen uw klacht te verhelpen of een oplossing te vinden.
Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of het Nederlands Instituut van Psychologie (NIP), afhankelijk van welke vereniging uw therapeut lid is.

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. 

 

Gooise Psychologen Praktijk background_slide-300x200 Kwaliteit psychologische hulp

In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Uiteraard voldoen de psychologen van de Gooise Psychologen Praktijk hier aan.

Alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe de Gooise Psychologen Praktijk haar werk georganiseerd heeft kunt u vinden in ons GGZ kwaliteitsstatuut dat op afspraak in te zien is op onze praktijk aan de Jan van Brakelstraat 4 te Huizen.