Registraties

Omdat de kwaliteit van de Psychologische hulp van belang is voor ons voldoen onze behandelaren aan verschillende wij aan een aantal kwaliteitseisen. De werkzame psychologen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit betekent dat wij gebonden zijn aan de beroepscode van het NIP. U kunt bij ons een exemplaar van deze beroepscode inzien. Daarnaast zijn de gekwalificeerde eerstelijnspsychologen, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en de regionale psychologen organisatie PsyZorg Gooi en omstreken. Wij houden ons aan de kwaliteitseisen van de LVVP. Tevens zijn wij allen wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidzorgpsycholoog en/of Psychotherapeut (BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Het voldoen aan deze kwaliteitseisen vinden wij van belang.

 

Dossier en privacy bij psychologische hulp

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

 

Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vinden wij erg belangrijk. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met uw eigen behandelaar te bespreken. Komt u er samen met uw behandelaar niet uit dan kunt u contact opnemen met het secretariaat zodat onze klachtenfunctionaris kan proberen uw klacht te verhelpen of een oplossing te vinden.
Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of het Nederlands Instituut van Psychologie (NIP), afhankelijk van welke vereniging uw therapeut lid is.

Klik hier voor de stappen van onze klachtenproceduren en voor de links naar de klachtenregelingen van LVVP en NIP.

 

Professioneel statuut

In ons professioneel statuur staat beschreven wat u als client van de Gooise Psychologen Praktijk mag verwachten als zorgaanbieder, van de behandelaren en en de regiebehandelaar. Lees hier ons professioneel statuut

 

Kwaliteitsstatuut.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Klik hier  om het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Gooise Psychologen Praktijk lezen.

Lidmaatschappen

Gooise Psychologen Praktijk LVVP-logo-tekst1-300x150 Kwaliteit psychologische hulp  Gooise Psychologen Praktijk

De gekwalificeerde eerstelijnspsychologen zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Gooise Psychologen Praktijk psy-zorg-gooi-logo-300x119 Kwaliteit psychologische hulp  Gooise Psychologen Praktijk

Wij zijn aangesloten bij de regionale psychologen organisatie PsyZorg Gooi en omstreken.

Gooise Psychologen Praktijk LVVP-visitatielogo-1 Kwaliteit psychologische hulp  Gooise Psychologen Praktijk

Wij nemen deel aan het Visitatie traject van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigden psychologen en psychotherapeuten). De visitatie is een onderdeel van het kwaliteitsstatuut van de LVVP. Bij deze visitatie wordt de praktijk doorgelicht op verschillende kwaliteitscriteria: dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Gooise Psychologen Praktijk big-register-300x300 Kwaliteit psychologische hulp  Gooise Psychologen Praktijk

In het BIG-register kunt u zien of uw zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Heeft een zorgverlener een specialisme, dan wordt dat getoond

Gooise Psychologen Praktijk NIP-logo-300x75 Kwaliteit psychologische hulp  Gooise Psychologen Praktijk

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland

Gooise Psychologen Praktijk vgct-logo Kwaliteit psychologische hulp  Gooise Psychologen Praktijk

De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën is de wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. De VGCt is opgericht in 1966 en heeft momenteel ruim 4800 leden en ruim 400 belangstellenden.