Deze website is van de Gooise Psychologen Praktijk. Er wordt veel aandacht besteed door de Gooise Psychologen Praktijk en door derde partijen aan de samenstelling en het onderhoud van deze website, maar de Gooise Psychologen Praktijk noch derden noch haar medewerkers en bestuurders kunnen instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de site.

De Gooise Psychologen Praktijk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, de informatie op de website of de (on)bereikbaarheid van de website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.