Welke behandelmethode is geschikt voor U?

Wanneer u zich aanmeldt zult u samen met de behandelaar uw klachten en uw situatie bespreken. Hij of zij zal op basis hiervan, vaak gecombineerd met het gebruik van verschillende psychologische tests, een diagnose stellen. Daarna wordt een individueel behandelplan opgesteld, afgestemd op uw hulpvraag en mogelijkheden.
Er kan gebruik worden gemaakt van diverse psychotherapeutische behandelmethoden.

Hieronder vindt u meer informatie over enkele therapeutische vormen die we veelal in een mengvorm toepassen. In de praktijk zullen wij u behandelen met de methode die het beste bij u en uw situatie past.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die patiënten hanteren. Binnen de cognitieve gedragstherapie, ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren van de patiënt, soms meer op de manier van doen en laten. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag. Voor meer informatie kunt u ook terecht op deze website.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is fundamenteel anders dan traditionele therapie. De therapeut richt zich niet op het probleem, maar gaat samen met de cliënt op zoek naar “oplossingen”. Kort gezegd: datgene wat de cliënt wenst in plaats van het probleem. Door middel van vragen, waaronder ook de ‘wondervraag’, wordt de cliënt op dit andere spoor gezet. Samen met de cliënt wordt gezocht hoe hij of zij de eigen capaciteiten kan gebruiken om het doel te bereiken. Daardoor passen de “oplossingen” in het referentiekader van de cliënt en hebben ze een blijvend positief effect.

EMDR

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bilaterale audiostimulatie). Hierdoor wordt “het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen” gestimuleerd.

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden, door het stimuleren van het informatie-verwerkings-systeem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest.

EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken. Negatieve beelden, disfunctionele cognities (gedachten, opvattingen) en negatieve emoties veranderen.

 

Voor meer informatie: www.emdr.nl

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een behandelmethode die u leert anders met dingen om te gaan. Uitgangspunt is dat het leven niet altijd maakbaar is. Wij leren u minder bang te zijn voor het ‘lijden’ waardoor u minder uw negatieve emoties gaat vermijden en gaat inzien dat u daar niets mee opschiet. Wel kunt u er anders mee omgaan en oefenen u te richten op zaken die u wél kunt beïnvloeden. Uw eigen gedrag bijvoorbeeld.

Mindfulness

Mindfulness is een behandelmethodiek die u leert om uw aandacht te richten op het hier en nu. Daardoor zult u minder de gelegenheid hebben om situaties met uw gedachten erger te maken, door bijvoorbeeld te gaan piekeren.

U bent uw emoties niet! Dat leert Mindfulness u ook.  Wanneer u op een bepaald moment neerslachtig bent, wil dat niet zeggen dat uw leven niet deugt. Mindfulness zal dus ruimte geven aan de emotionele ervaring van het moment, zonder deze emoties als een weerspiegeling van de echte situatie te zien. In plaats van te reageren op een ‘ingesleten’ negatieve of wantrouwige manier, leert u vanuit innerlijke rust op een positieve manier te reageren op een situatie.

Mindfulness is vooral goed voor mensen die maar blijven piekeren over het verleden of tobben over de toekomst. Mensen kunnen zo in beslag genomen worden door hun verleden of de toekomst dat ze ‘vergeten’ om in het ‘hier en nu’ te leven. Middels Mindfulness kunt u daar verandering in brengen. 

Interpersoonlijke Therapie (IPT)

Interpersoonlijke Therapie (IPT)

 

Relatietherapie

Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van beide centraal. Relatietherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd. In de therapie kunnen beide partners zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op elkaar hebben. Binnen de Gooise Psychologen Praktijk worden verschillende vormen van partner-relatie therapie gegeven. Er zijn verschillende behandelmethodes zoals EFT (Emotional Focused Therapy) waar de hechtingsrelatie centraal staat en methodes waarbij de communicatie tussen beide partners meer centraal staat, zoals Gotmann.

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen, met als doel deze problemen op te heffen of te verminderen.
De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel mogelijk te verminderen.
De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend, voorbeelden zijn: angsten, depressies, verslavingsproblematiek, fobieën en dwanghandelingen.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie die gebaseerd zijn op verschillende theoretische modellen, zoals de leer- en cognitieve theorie, psychoanalytische theorie en systeemtheorie. Naast individuele psychotherapie bestaat er ook de mogelijkheid van relatie -, gezins- en groepspsychotherapie.

Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie is een therapievorm vanuit psycho-analytisch referentiekader waarbij er ruimte is voor het ontdekken, herkennen en begrijpen van onverwerkte of onbewuste gevoelens. Uw huidige klachten proberen we beter te begrijpen en te (h)erkennen vanuit uw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis. Dit vormt de basis om aan de slag te gaan met het plaats geven van uw gevoelens en gedrag en zo nodig te veranderen. Veel verschillende klachten kunnen met een inzichtgevende behandeling worden behandeld.

Individuele psychodynamische psychotherapie is geschikt voor mensen met een persoonlijkheidsprobleem. Het gaat om mensen die willen uitzoeken hoe het komt dat ze telkens in hun leven tegen (dezelfde) problemen oplopen en daarin willen veranderen.

U verkent samen met de psychotherapeut de klachten en problemen. Hoe dat in zijn werk gaat, verschilt van persoon tot persoon. In de gesprekken kan van alles aan de orde komen: hoe het de afgelopen periode is gegaan, wat er goed gaat, wat u dwars zit, dingen van vroeger die besproken moeten worden.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarbij u steeds terugkerende patronen, waar u tegen aan loopt in het leven, leert in verband te brengen met ervaringen uit de jeugd. Patronen waar u niet makkelijk van los kunt komen, waardoor u steeds in dezelfde valkuil stapt. In schematherapie leert u de valkuilen kennen en worden de ervaringen, die tot deze valkuilen geleid hebben, verwerkt met ervaringsgerichte en cognitieve oefeningen. Het is een intensieve therapie, die meestal 1 tot 2 jaar duurt, en wordt met name aangeboden voor persoonlijkheidsproblematiek.

Voor meer informatie: www.schematherapie.nl

Inzichtgevende therapie

Gooise Psychologen Praktijk

Systeemtherapie

Systeemtherapie

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. In de praktijk combineren psychotherapeuten specifieke interventies uit de eigen stroming met interventies uit andere richtingen en met algemene therapiefactoren.

MBCT: Mindfulness Based Cognitive Therapy

Mindfulness komt oorspronkelijk uit het Boeddhisme en wordt veelal als extra element toegevoegd aan cognitieve therapie. Dit heet MBCT: Mindfulness Based Cognitive Therapy. Bij de cognitieve therapie is het doel negatieve gedachten om te zetten in evenwichtigere gedachten. Bij Mindfulness mogen alle gedachten er zijn, ook de negatieve. Het verschil is dat u leert de aandacht anders te richten, zodat negatieve gedachten niet gaan overheersen. Ook verschilt MBCT van cognitieve therapie doordat er niet alléén gewerkt wordt met gedachten. Ook de ademhaling, het lichaam en de emoties spelen mee.

E-Health

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en gewoon informatie via het internet.

Binnen de Gooise Psychologen Praktijk werken wij o.a. met client login, een beveiligd programma om op verschillende wijzes via het internet te communiceren. Ook onze website is door middel van een certificaat beveiligd zodat al het verkeer tussen uw computer en onze website gecodeerd verzonden wordt.

Behandelaar en client kunnen samen bepalen of zij gebruik willen maken van deze mogelijkheid.