Klachtenprocedure

De Gooise Psychologen Praktijk streeft ernaar om uw begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw specifieke wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u uw ongenoegen bespreekbaar maakt.

 

1. Heeft u een klacht?

Zijn er klachten over de manier waarop uw behandelaar met u omgaat of over de behandeling op zich, dan adviseren wij u om dit met de behandelaar zelf bespreken. Het kan zijn dat er sprake is van een misverstand of miscommunicatie tussen u en de behandelaar. Dit kan vaak in een gesprek worden opgelost.

 

2. Klacht indienen.

Mocht het toch niet lukken om de ontstane problemen tussen u en uw behandelaar op te lossen of betreft het geen probleem met uw behandelaar? Dan kunt u een klacht indienen bij de praktijkmanager. U kunt uw klacht (per mail of per post) sturen, ter attentie van de praktijkmanager, naar

Per e-mail: info@gooisepsychologen.nl

Per post: Jan van Brakelstraat 4,1271 WG Huizen

 

Wij handelen uw klacht vervolgens binnen 3 weken na binnenkomst af.

 

3. Uitspraak.

Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties de praktijk aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

 

4. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van de Gooise Psychologen Praktijk. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

 

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot bemiddeling door de klachtencommissie van de beroepsvereniging  LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten)  of het NIP (Nederland Instituut voor Psychologen), afhankelijk van uw behandelaar.

Klachtenregeling LVVP

Klachtenregeling NIP