Veelgestelde vragen aan onze praktijk

Wij verzamelden de antwoorden op de meest gestelde vragen aan onze praktijk in de lijst hieronder

Aanmelding

Ik heb een verwijzing gekregen. Wat nu?

Als je een verwijzing hebt gekregen voor een behandeling bij onze praktijk, vul dan ons online aanmeldingsformulier in. Nadat je de aanmelding hebt gedaan, gaan wij beoordelen of we je van dienst kunnen zijn. Je ontvangt van ons een e-mail binnen 5 werkdagen.

Op welke dagen en tijdstippen kan de behandeling plaatsvinden?

Wij plannen afspraken in op locatie, maar ook via beeldbellen. De afspraken vinden plaats op werkdagen tussen 08.00-18:00 uur.

Let op: Tijdens het plannen van afspraken zijn wij afhankelijk van de beschikbare tijden in onze agenda’s. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw voorkeursdagen en tijden. Helaas is dit niet altijd mogelijk, daarom rekenen we ook op jouw flexibiliteit.

Behandeling

Hoe ziet een behandeling er globaal uit?

Hoe een behandeling eruit ziet hangt af van de indicatie voor de behandeling. Er zal altijd eerst een intake plaatsvinden met een behandelaar.

Na deze intake is duidelijk wat voor behandeling of diagnostiek nodig is en wordt er, in samenspraak met de cliënt, een behandelplan gemaakt.

Wat is het verschil tussen de POH-GGZ en de Gooise Psychologen Praktijk?

Bij de POH-GGZ kunnen cliënten terecht voor kortdurende, over het algemeen lichte problematiek welke niet aan de criteria van een DSM-diagnose voldoet. Wanneer de praktijkondersteuner inschat dat de klachten zwaarder zijn, dan kan hij/zij adviseren door te verwijzen naar de GB-GGZ of de S-GGZ. Ook kunnen cliënten bij de POH-GGZ terecht voor wachttijdoverbrugging.

Behandeling bij de Gooise Psychologen Praktijk kan plaatsvinden wanneer er sprake is van psychische klachten die aan de criteria van een DSM-diagnose voldoet. De Gooise Psychologen Praktijk biedt kortdurende trajecten voor cliënten met milde tot matig ernstige klachten met een vrij kort beloop (voorheen werd dit GB-GGZ genoemd) en langdurigere behandeltrajecten aan voor cliënten met complexere problematiek die langere tijd aanwezig (voorheen werd dit S-GGZ genoemd).

Krijg ik één of meerdere psychologen tijdens mijn behandeling?

Bij elk behandeltraject is een behandelaar en een regiebehandelaar betrokken. In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn (afhankelijk van zijn/haar registratie), maar het kunnen ook twee verschillende personen zijn.

Wanneer de behandelaar en de regiebehandelaar twee verschillende personen zijn, heeft een cliënt het meeste contact met de behandelaar. Deze voert het grootste deel van de behandeling uit. De regiebehandelaar houdt het overzicht over de behandeling en is eindverantwoordelijk. Soms vindt er ook overleg plaats tussen de behandelaar en een specialist. In langdurigere trajecten kan ook een consult gepland worden voor de cliënt met deze specialist. Een specialist kan een klinisch psycholoog of psychotherapeut zijn.

Wat is een Regiebehandelaar?

Het regiebehandelaarschap is door het ministerie van VWS in 2017 ingevoerd. De regiebehandelaar is een GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. De regiebehandelaar is BIG-geregistreerd.

De regiebehandelaar:

 • is eind verantwoordelijk voor (de regie van) het behandeltraject.
 • is betrokken bij de cliënt en de behandelaar, met als doel het monitoren van het behandelproces.
 • De regie-behandelaar is BIG-geregistreerd.

Wat als ik geen klik voel met mijn behandelaar?

Wanneer je geen klik voelt met jouw behandelaar, verzoeken wij je om dit met jouw behandelaar te bespreken.

Dit is belangrijk, omdat er dan – indien nodig – naar een andere behandelaar gezocht kan worden.

Wat is E-health?

E-Health is een online internetbehandeling met diverse modules die ter aanvulling kan worden gebruikt op de ‘face-to-face-therapie’ of als overbrugging bij een eventuele wachttijd voor de behandeling kan starten.

Wat is een CQI-meting?

De CQI (Consumer Quality Index) is een evaluatievragenlijst die wordt afgenomen aan het einde van een behandeltraject. Met deze vragenlijst wordt gemeten hoe een cliënt de hulpverlening van de Gooise Psychologen Praktijk heeft ervaren. De resultaten van deze meting worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop onze praktijk de zorgverlening kan verbeteren.

Clientenportaal

Wat is een cliëntenportaal?

Als cliënt van de Gooise Psychologen Praktijk krijg je toegang tot je eigen cliëntenportaal. In dit portaal kun je de afspraken met je behandelaar zien en vragenlijsten invullen. Klik hier voor meer informatie over je cliëntenportaal.

Ik kan niet inloggen op het cliënteportaal. Wat kan ik doen?

Wanneer inloggen niet lukt, neem dan contact op met ons secretariaat op telefoonnummer 035-5230417

Kosten

Hoe werkt het eigen risico?

GGZ-behandelingen voor volwassenen (18+) worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering moeten patiënten eigen risico betalen.

Mijn behandeling loopt door tot na de jaarwisseling. Wordt mijn eigen risico dan twee keer aangesproken?

Je betaalt elk jaar eigen risico.

De zorgverzekeraar berekent het eigen risico per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De zorgverzekeraar telt de afspraken die tussen 1 januari en 31 december van het kalenderjaar plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor dat kalenderjaar. De afspraken die in een ander kalenderjaar plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor dat kalenderjaar. Indien je behandeling dus doorgaat in het nieuwe jaar, wordt je eigen risico opnieuw aangesproken.

Welke diagnose van de verwijzer wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar?

Diagnoses/klachtenpatronen die niet in aanmerking komen voor vergoeding bij behandeling door een psycholoog zijn:

 1. Aanpassingsstoornis
 2. Verstandelijke beperking en intelligentieonderzoek
 3. Communicatiestoornissen
 4. Disruptieve stemmingsregulatiestoornis
 5. Verzamelstoornis
 6. Eetbuistoornis, obesitas en eetverslaving
 7. Specifieke fobie
 8. Beperkte neurocognitieve stoornis
 9. Slaap-waakstoornissen
 10. Seksuele disfuncties
 11. Alleen het stellen van V-codes zonder andere diagnose, o.a. relatieproblemen en werkgerelateerde problemen
 12. Taal & Spraak stoornissen
 13. Premenstruele stemmingsstoornis
 14. Verslaving aan nicotine

Voor behandeling van deze diagnoses en klachten kun je de mogelijkheden bespreken met de huisarts of POH-GGZ.

Wat is het verschil tussen een contract met de verzekeraar en een budgetplafond?

Wij hebben met alle zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten. Dit betekent dat de behandeling in de meeste gevallen volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar (met uitzondering van het eigen risico).

Per zorgverzekeraar krijgen wij als instelling echter een jaarbudget toegekend, waarbinnen wij de verleende zorg kunnen declareren. Op het moment dat dit budget is ingevuld, krijgen wij de zorg niet meer vergoed van de verzekeraar.

De laatste jaren is het budget van verschillende verzekeraars helaas niet altijd toereikend om alle aanmeldingen in behandeling te kunnen nemen. We spreken dan over ‘een budgetplafond dat bereikt is’ en stellen een intake-stop in voor cliënten die bij de betreffende zorgverzekering verzekerd zijn.

Uiteraard leggen wij ruim voor het bereiken van het budgetplafond contact met de betreffende verzekeraar om te zoeken naar oplossingen. Die worden echter niet altijd geboden.

Klachten

Ik heb een klacht over de Gooise Psychologen Praktijk. Waar kan ik deze indienen?

Wij doen ons best je naar tevredenheid te helpen. Mocht je toch een klacht hebben, dan kun je een klacht indienen.

Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Rechten en plichten

Hoe kan ik een afspraak afzeggen?

Je zegt een afspraak af door contact op te nemen met ons secretariaat. In overleg kun je ook bespreken of een online afspraak mogelijk is.

Het secretariaat is van maandag tot vrijdag telefonisch bereikbaar via 035-5230417 tussen 08:30-12:30 uur. Buiten onze openingstijden en in het weekend kun je een voicemail achterlaten.

Je kunt ook  een e-mail sturen. Het mailadres voor het afzeggen van behandelingen is info@gooisepsychologen.nl

No-show beleid

Een afspraak kan tot 24 uur vooraf aan de afspraak kosteloos worden afgezegd.

Zeg je de afspraak later af of verschijn je zonder afmelding niet op een afspraak? Dan brengen wij, ongeacht de reden, kosten in rekening volgens ons no-show beleid.

Ik kan het secretariaat niet bereiken. Wat kan ik doen?

Als u het secretariaat niet kan bereiken, kunt u een voicemail achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk  contact met u op. U kunt ook een e-mail sturen naar info@gooisepsychologen.nl

Overige vragen

Hoe werkt het Zorgprestatiemodel?

Vanaf het jaar 2022 is de bekostiging van de GGZ veranderd. De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe een zorgverlener zorg in rekening moet brengen.

Omdat de oude bekostiging niet meer geschikt was, is het Zorgpresatiemodel gelanceerd.

Klik hier om de brochure met alle informatie over het Zorgprestatiemodel te lezen.

Ik kan het secretariaat niet bereiken. Wat kan ik doen?

Als u het secretariaat niet kan bereiken, kunt u een voicemail achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk  contact met u op. U kunt ook een e-mail sturen naar info@gooisepsychologen.nl