Ontstaan van de praktijk

De Gooise Psychologen Praktijk is in 1997 gestart als een kleinschalige zelfstandige eerstelijnspraktijk. Laagdrempelige hulp dicht bij de huisarts was het uitgangspunt. Inmiddels is de praktijk uitgegroeid tot een kleinschalige regionale instelling waarin zowel GB GGZ als gespecialiseerde GGZ worden geboden, GZ-psychologen worden opgeleid en waar veel expertise is verenigd. Bij ons gaat het om een persoonlijk hulpaanbod, gericht op uw hulpvraag.

 

Waar staat de Gooise Psychologen Praktijk voor?

De Gooise Psychologen Praktijk vindt het belangrijk dat psychologische zorg voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen die behandeling krijgt die volgens wetenschappelijk onderzoek het beste resultaat geeft (evidence based). Wij bieden hulp aan jeugdigen, volwassen en ouderen. Meer informatie over ons aanbod voor kinderen en jeugdigen vindt u op de site van onze zusterpraktijk, de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd.( www.gooisepraktijk.nl )
In de praktijk bieden wij verschillende mogelijkheden qua werkwijze, vorm en duur van de behandeling. Wij bieden individuele hulp, of hulp samen met uw partner of familie.
De psychologen van de Gooise Psychologen Praktijk zijn goed opgeleid, zijn op de hoogte van de recente ontwikkelingen in hun vakgebied en hebben zorg voor hun cli├źnten. Het is voor ons van belang dat u zich bij ons welkom en veilig voelt. Wij staan dan ook voor een meer persoonlijke benadering waarbij uw zorg en welzijn centraal staat.
Naast onze reguliere zorg hebben wij verschillende specialiteiten in huis, zoals partnerrelatietherapie, EMDR, medische psychologie, behandeling van arbeidsgerelateerde problematiek en coaching. Meer informatie hierover vindt u onder aanbod.

 

Toegankelijkheid

Onze hoofdvestiging is gevestigd aan de Jan van Brakelstraat 4 te Huizen. De praktijk bevindt zich op de begane grond en is goed toegankelijk voor rolstoelen of mensen die slecht ter been zijn.
Het is ons beleid om zoveel mogelijk contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars voor vergoeding van onze zorg.

Om de toegankelijkheid van onze zorg te garanderen werken onze psychologen en psychotherapeuten naast onze hoofdlocatie op de Jan van Brakelstraat in Huizen ook vanuit verschillende gezondheidscentra in Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes. Er is een goede samenwerking met de huisartsen en overige instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio. Hierdoor is het mogelijk dat iedereen dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving terecht kan voor psychologische zorg.

 

Deskundigheid

Op het gebied van psychologie en psychotherapie (diagnostiek en behandeling) wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de meest effectieve testmethodes en behandelmethodes. De Gooise Psychologen Praktijk streeft er naar om de nieuwste methodes beschikbaar te hebben binnen ons behandelaanbod. Hiervoor volgen onze psychologen diverse na- en bijscholingscursussen. Een andere manier om kennis actueel te houden is het participeren in de opleiding van GZ- psychologen en psychotherapeuten. Binnen onze praktijk werken geregeld psychologen die in opleiding zijn tot bijvoorbeeld GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog of psychotherapeut. Wij vinden dit een waardevolle aanvulling op de reeds aanwezige kennis en een vergroting van onze deskundigheid.
Onze beroepsvereniging (LVVP) maakt zich sterk voor een goede en kwalitatief hoogstaande zorg geleverd door vrijgevestigde praktijken. De meeste van onze psychologen zijn bovenop hun BIG registratie geregistreerd als eerstelijnspycholoog®.