Klachtenprocedure

De Gooise Psychologen Praktijk streeft ernaar om uw begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw specifieke wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u uw ongenoegen bespreekbaar maakt.

 

1. Heeft u een klacht?

Zijn er klachten over de manier waarop uw behandelaar met u omgaat of over de behandeling op zich, dan adviseren wij u om dit met de behandelaar zelf bespreken. Het kan zijn dat er sprake is van een misverstand of miscommunicatie tussen u en de behandelaar. Dit kan vaak in een gesprek worden opgelost.

 

2. Klacht indienen.

Mocht het toch niet lukken om de ontstane problemen tussen u en uw behandelaar op te lossen of betreft het geen probleem met uw behandelaar? Dan kunt u een klacht indienen bij de praktijkmanager. U kunt hiervoor een klachtenformulier downloaden via deze link. We verzoeken u het formulier in te vullen en (per mail of per post) te sturen, ter attentie van de praktijkmanager, naar

info@gooisepsychologen.nl /

Jan van Brakelstraat 4,1271 WG Huizen

 

Wij handelen uw klacht vervolgens binnen 3 weken na binnenkomst af.

 

3. Uitspraak.

Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties de praktijk aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van de Gooise Psychologen Praktijk. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

 

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot bemiddeling door de klachtencommissie van de beroepsvereniging  LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten)  of het NIP (Nederland Instituut voor Psychologen), afhankelijk van uw behandelaar.