psycholoog-gesprek

Gespecialiseerde GGZ

Gespecialiseerde GGZ is persoonsgericht. Wanneer u last heeft van ernstige of complexe klachten dan zal de huisarts u doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ. De klachten èn de onderliggende problematiek staan dan centraal, evenals de persoonsgeschiedenis, de identiteitsbeleving of de persoonlijkheid. Bij deze vorm van zorg komt de focus ook te liggen op het therapeutische proces, zodat…

Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ

Wat is het? De huisarts zal u doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ wanneer u klachten heeft die wijzen op het vermoeden van een psychische stoornis. De behandeling richt zich op één of op een aantal symptomen dan wel specifieke klachten. De therapeut gaat minder in op de persoonsgeschiedenis, identiteitsbeleving of persoonlijkheid. Het doel is…

dyslexie Gooise Psychologen

Dyslexie

De Gooise Psychologen Praktijk helpt ook bij dyslexie via de zusterpraktijk de Gooise Praktijk voor kind en jeugd. Wat is Dyslexie? Dyslexie kenmerkt zich door hardnekkige lees- en/of spellingproblemen. Deze problemen kunnen behoorlijke consequenties hebben voor het kind: het lezen/spellen komt niet op gang of stagneert, of het kind krijgt last van emotionele problemen (bijvoorbeeld…

mediation psychologie

Onverzekerde zorg

De behandeling van sommige problemen valt niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar. Dit zijn de zogenaamde onverzekerde producten (OVP). Men noemt dit ook wel onvergoede zorg of onverzekerde zorg. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen. Hiervoor is geen verwijzing nodig van uw…

arbeid-gezondheid gooise psychologen

Wachtlijsten bij de Gooise psychologen

Het kan gebeuren dat er een wachtlijst is. Wij doener alles aan om deze zo kort mogelijk te houden, maar wij kunnen niet altijd garanderen dat u direct terecht kunt bij ons. De actuele wachttijden krijgt u te zien via de button hieronder Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen…

aanmelden-happy

Psychologisch onderzoek

Naast behandelen is ook psychologisch onderzoek (diagnostiek) één van de taken van een psycholoog. Net als een arts moet ook een psycholoog duidelijk zien te krijgen waar klachten vandaan komen, hoe ze in stand gehouden worden en wat oorzakelijke factoren en gevolgen van de klachten zijn. Dit kan leiden tot een diagnose en een analyse…

Foto optie website 2

Leerstoornissen

Onderzoek en behandeling van leerstoornissen De Gooise Psychologen Praktijk werkt nauw samen met de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd . Hier werken meerdere psychologen en orthopedagogen die ervaring hebben in het verrichten van psychologisch onderzoek op het gebied van persoonlijkheid, intelligentie, aandacht, geheugen, ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Daarnaast bieden zij verschillende vormen van begeleiding en behandeling van kinderen en…

arbeid-gezondheid gooise psychologen

Arbeid en gezondheid

Vanaf 1997 is de Gooise Psychologen Praktijk gevestigd in het Gooi. Binnen de organisatie werken we met meerdere psychologen die zich in de loop der jaren gespecialiseerd hebben op verschillende terreinen waaronder arbeid en gezondheid. Daarom kunnen we verschillende diensten bieden op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, preventie en arbeidsgerelateerde klachten. De maatschappelijke druk om…

mediation psychologie

Mediation bij de Gooise Psychologen Praktijk

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die zoekt naar de meest bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen. De mediators van de Gooise Psychologen Praktijk zijn getraind in het begeleiden van onderhandelingen. Hij of zij oordeelt niet, maar helpt bij het vinden van een oplossing. De mediator is onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. De mediator helpt het probleem…

Foto optie website (1)

Groepstrainingen

De Gooise Psychologen Praktijk biedt samen met de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd diverse trainingen voor kinderen / jongeren en volwassenen. Soms is het effectiever om in een groep aan bepaalde klachten te werken. Het blijkt dat het prettig is om te merken dat je niet de enige bent, om steun te ontvangen en om je problemen te kunnen…