Gecontracteerde Zorgverzekeraars

In 2024 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars.

 

Basisverzekering

Voor volwassenen valt de zorg onder de basisverzekering van de cliënt mits:

  • er sprake is van een geldige diagnose voor vergoede zorg (DSM 5 diagnose). Uw huisarts stelt de diagnose;
  • de cliënt een geldige verwijsbrief van een arts heeft;
  • De Gooise Psychologen een contract heeft afgesloten met uw Zorgverzekeraar. In 2024 is dit altijd het geval.

 

Eigen risico

De kosten worden door de verzekeraar verrekend met het eigen risico van de cliënt en indien van toepassing het vrijwillig eigen risico. Indien u nog eigen risico of vrijwillig eigen risico open heeft staan in een kalenderjaar, brengt de zorgverzekeraar dat deel van de kosten bij u in rekening. Indien een behandeling start in het ene kalenderjaar en doorloopt in het volgende kalenderjaar, dan zal de zorgverzekeraar opnieuw uw eigen risico (van het volgende kalenderjaar) aanspreken. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

 

Rekeningoverzicht

Na elk zorginhoudelijk contact met een behandelaar (telefonisch, via beeldbellen, face-to-face en/of via mail) brengt Gooise Psychologen Praktijk de tijd die besteed is in rekening bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt hiervan periodiek een overzicht van uw zorgverzekeraar. Op dit rekeningoverzicht van uw zorgverzekeraar kunt u terugzien wat er door Gooise Psychologen Praktijk gedeclareerd is bij uw zorgverzekeraar. Elke ‘zorgprestatie’ geleverd door een behandelaar van Gooise Psychologen Praktijk staat hierop weergegeven. Voorbeelden van zorgprestaties zijn: intakegesprek, behandelgesprek, maar ook: mail-contact en telefonisch contact.

 

De tarieven van deze zorgprestaties worden niet door Gooise Psychologen Praktijk bepaald. Gooise Psychologen Praktijk volgt de landelijke regels op van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De NZA houdt aan dat de tarieven van de zorgprestaties afhangen van het beroep van de behandelaar en het soort prestatie. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

 

Zelf betalen

 

Alleen wanneer er geen sprake is van verzekerde zorg (het ontbreken van een DSM-5 diagnose of een diagnose die is uitgesloten van vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet) is het mogelijk om behandelsessies zelf te betalen. De prijs per sessie is het geldende NZA-tarief. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met ons secretariaat. Zij kunnen vertellen wat er voor uw specifieke situatie mogelijk is.

 

Kosten wanneer blijkt dat Gooise Psychologen Praktijk geen passend behandelaanbod heeft

Helaas kunnen we niet iedereen die zich bij ons aanmeldt een passende behandeling bieden. Wel zullen wij proberen zoveel mogelijk met u mee te denken over waar u wel een passende behandeling kunt krijgen.

Het is belangrijk om te weten dat er altijd kosten verbonden zijn aan contact met een behandelaar. Mocht na een screeningsintake blijken dat Gooise Psychologen Praktijk geen passende plek voor u is, zullen de gemaakte kosten voor deze screeningsintake en eventuele andere contactmomenten (via telefoon, mail of face-to-face) in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Gooise Psychologen Praktijk volgt hierin de tarieven zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De kosten zijn afhankelijk van de soort prestatie, de duur van de contactmomenten en het beroep van de behandelaar die u heeft gesproken. Mocht uw eigen risico voor het jaar waarin u een screeningsintake heeft nog niet op of aangesproken zijn, houd er dan rekening mee dat u deze kosten zelf zal moeten betalen en dat het om een aanzienlijk deel van het eigen risico-bedrag zou kunnen gaan.

 

Tarieven niet vergoede zorg. 

 

Consult (per 60 minuten) € 131,82
Relatietherapie 45 minuten € 140,00
Relatietherapie 60 minuten € 186,00
Supervisie 45 minuten € 110,00
Supervisie 60 minuten € 145,00
Supervisie 2 tallen 60 minuten (pp) € 85,00
Supervisie 3 tallen 90 minuten (pp) € 80,00
Supervisie N=1 VGCt (max 5 uur)(Per uur) € 110,00