Indien u door de huisarts verwezen wordt naar de BGGGZ of SGGZ en uw probleem valt onder de verzekerde zorg, dan worden de kosten voor uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoedt  vanuit de basisverzekering. Hoe dat precies werkt leest u hieronder.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2023

In 2023 hebben wij contracten afgesloten met de onderstaande zorgverzekeraars (en onderliggende labels)

  • Zilveren Kruis Achmea
  • Menzis
  • VGZ
  • CZ
  • ASR
  • DSW
  • ENO
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ
  • Caresq

Let op: u dient wel het eigen risico te betalen.

 

 

Niet verzekerde zorg 2022 / particulier tarief

De behandeling van sommige problemen valt onder de door de zorgverzekeraar vastgestelde niet-verzekerde of onverzekerde producten (OVP). Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen. Relatietherapie kan wel vergoed worden door de verzekeraar als een partner bijvoorbeeld een depressie- of angststoornis heeft en als deze stoornis niet te behandelen is zonder eerst de relatieproblemen te behandelen.

 

Voor het behandelen van deze problemen is geen verwijzing nodig van uw huisarts.

Voor uw behandeling ontvangt u van ons een factuur. Wij hanteren de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De factuur komt niet in aanmerking voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Bij niet verzekerde zorg is soms vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, zoals hulp bij aanpassingsstoornissen, rouwproblemen of studie-en werkproblemen. Het is belangrijk uw polis goed te lezen of uw verzekeraar daarover te bellen.

 

Voor een overzicht van onze tarieven voor niet verzekerde zorg / particulier tarief, klik hier