Indien u door de huisarts verwezen wordt naar de BGGGZ of SGGZ worden de kosten voor uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoedt  vanuit de basisverzekering. Hoe dat precies werkt leest u hieronder.

 

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2022

In 2022 hebben wij contracten afgesloten met de volgende verzekeraars (en de onderliggende labels):

  • Zilveren Kruis Achmea
  • Menzis
  • VGZ
  • CZ
  • ASR
  • DSW
  • ENO
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ

Bent u verzekerd bij een bovenstaande gecontracteerde verzekeraar? Dan worden de kosten voor uw behandeling vergoed.

Let op: u dient wel het eigen risico te betalen.

 

Niet gecontracteerde zorgverzekeraars 2022

Wij hebben geen contracten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraar (en de onderliggende labels). Uw behandeling wordt, afhankelijk van uw polis, voor een deel vergoedt door uw zorgverzekeraar.

  • Caresq

Voor uw behandeling ontvangt u van ons een factuur. Wij hanteren de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Wij vragen u de factuur aan ons te betalen binnen de betalingstermijn. U kunt de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal de factuur voor een deel aan u vergoeden. Het verschil tussen onze factuur en de vergoeding van uw verzekeraar is voor eigen rekening. Wilt u precies weten hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Niet verzekerde zorg 2022 / particulier tarief

De behandeling van sommige problemen valt onder de door de zorgverzekeraar vastgestelde niet-verzekerde of onverzekerde producten (OVP). Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen. Relatietherapie kan wel vergoed worden door de verzekeraar als een partner bijvoorbeeld een depressie- of angststoornis heeft en als deze stoornis niet te behandelen is zonder eerst de relatieproblemen te behandelen.

 

Voor het behandelen van deze problemen is geen verwijzing nodig van uw huisarts.

Voor uw behandeling ontvangt u van ons een factuur. Wij hanteren de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De factuur komt niet in aanmerking voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Bij niet verzekerde zorg is soms vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, zoals hulp bij aanpassingsstoornissen, rouwproblemen of studie-en werkproblemen. Het is belangrijk uw polis goed te lezen of uw verzekeraar daarover te bellen.

 

Voor een overzicht van onze tarieven voor niet verzekerde zorg / particulier tarief, klik hier