Gooise Psychologen Praktijk psycholoog-gesprek-300x200 Corona update  Gooise Psychologen Praktijk

Uiteraard wilt u weten hoe wij met de Corona (COVID-19) situatie omgaan. Onze praktijk is open en afspraken gaan in principe gewoon door.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM omtrent preventie en hygiëne.

Dit houdt onder andere in dat onze medewerkers thuisblijven van het werk als zij klachten van verkoudheid en/of hoesten hebben. Indien mogelijk wordt er dan vanuit huis gewerkt.

Van onze bezoekers en cliënten verwachten wij dat deze zich eveneens aan de richtlijnen van het RIVM houden en thuisblijven als zij klachten van niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden Celsius hebben.

Heeft u klachten, laat ons dan weten dat u niet naar de praktijk komt. Uw afspraak op de praktijk wordt dan in principe vervangen door een e-consult (telefonisch- of videoconsult) op het tijdstip dat uw afspraak op de praktijk gepland staat.

Mocht uw behandelaar zelf klachten krijgen dan zullen wij contact met u opnemen om de afspraak zo mogelijk om te zetten in een e-consult.

Mocht dit niet mogelijk zijn dan zullen wij tot en met 31 maart geen nota’s versturen voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd in verband met griep klachten.
Informatie van het RIVM kunt u vinden via: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent het beleid van de praktijk omtrent deze situatie dan kunt u, bij voorkeur per mail, contact opnemen met de praktijk of uw behandelaar.

Basis Generalistische GGZ

Vanuit uw basisverzekering heeft u, met een verwijzing van uw huisarts, recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De behandeling valt onder het eigen risico. In 2020 is het eigen risico 385,- euro per jaar (het eigen risico wordt aangesproken over het jaar dat de behandeling gestart is). Mocht u een verhoogd eigen risico hebben dan betaalt u natuurlijk meer.

Op basis van de aard en de ernst van uw klachten wordt gekozen voor een korte, middellang of intensieve behandeling, ongeveer tussen de 300 en 750 minuten aan totale behandeltijd.

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld op basis waarvan het zorgtraject kan worden bepaald.

Zodra de behandeling is afgerond, declareren wij die bij uw ziektekostenverzekering. In deze declaratie is alle tijd verwerkt die met uw behandeling samenhangt. Dit zijn zowel de directe als indirecte uren, zoals gesprekken, verslaglegging, overleg, email en mogelijke correspondentie met bijvoorbeeld de huisarts.

Wij hebben in 2020 contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars met uitzondering van Caresg. Bent u verzekerd bij Caresq, dan kunt u bij ons in behandeling komen op basis van restitutie. Wij adviseren u in een dergelijk geval de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na te lezen. 

Specialistische GGZ

Gespecialiseerde GGZ

 

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.  U heeft een verwijzing van een arts nodig voor de Gespecialiseerde GGZ.

De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) waarmee uw behandelaar de gegevens registreert en declareert. In de DBC wordt zowel de directe tijd (gesprekken) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) geregistreerd. Een DBC loopt maximaal 1 jaar en wordt dan afgesloten. Voor een behandeling die langer dan 1 jaar duurt wordt een vervolg-DBC geopend.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben wordt de nota voor een DBC aan het eind van de behandeling, of uiterlijk na 1 jaar als u dan nog in behandeling bent, naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Wij hebben in 2020 contracten met Zilveren Kruis, Multizorg, Menzis en met DSW voor de Gespecialiseerde GGZ.

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u zelf een factuur en dient u deze zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Wij hebben geen contracten met CZ, VGZ en Caresq voor de Gespecialiseerde GGZ.

Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars, dan kunt bij ons in behandeling komen op basis van restitutie. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent betreffende de vergoeding wanneer u een naturapolis, gedeeltelijke restitutiepolis of 100% restitutie polis heeft of een andere tussenvorm. Wij adviseren u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na te lezen.

Niet-verzekerde zorg

De behandeling van sommige problemen valt onder de door de zorgverzekeraar vastgestelde niet-verzekerde of onverzekerde producten (OVP). Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen.

Voor deze behandelingen is geen verwijzing nodig van uw huisarts; de rekening die u hiervoor krijgt kunt u dan ook NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

Relatietherapie kan wel vergoed worden door de verzekeraar als een partner bijvoorbeeld een depressie- of angststoornis heeft en als deze stoornis niet te behandelen is zonder eerst de relatieproblemen te behandelen.

Bij niet verzekerde zorg is soms vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, zoals hulp bij aanpassingsstoornissen, rouwproblemen of studie-en werkproblemen. Het is belangrijk uw polis goed te lezen of uw verzekeraar daarover te bellen.

Tarieven niet-verzekerde zorg

Tarieven niet-verzekerde zorg (OVP)

  • Consult 45 minuten € 110,00
  • Kort consult 20 minuten € 55,-
  • Dubbel consult 90 minuten € 220,00
  • Telefonisch consult 10 minuten € 27,50
  • E-mail consult € 27,50
  • Consult aan huis 45 minuten € 137.-

(Voor tarieven kinderen en jongeren zie: www.gooisepraktijk.nl )

Hieronder ziet u nog enkele andere vormen van niet-verzekerde zorg die we aanbieden.

Mediation

Het mediation aanbod valt niet onder de GGZ. Om deze reden moeten wij ook BTW rekenen voor een mediation traject. Het tarief is € 135,00 exclusief BTW.

Psychologisch onderzoek

Wij werken op offerte basis. neemt u gerust contact met ons op voor een offerte op maat.

Mindfulnesstraining

De kosten voor Mindfulnesstraining bedragen€ 545,00

Coaching

Het coachingsaanbod valt niet onder de GGZ. Voor coaching, evenals voor onze trainingen, werken wij op maat. Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen. Afhankelijk van uw vraag doen onze coaches u een passend voorstel. Uw werkgever is wellicht bereid een deel van deze kosten op zich te nemen. Ook is in veel gevallen belastingaftrek mogelijk.

Niet afgezegde of te laat afgezegde (binnen 24 uur) afspraken kunnen wij niet bij de verzekering declareren. U ontvangt dan een factuur thuis. We berekenen dan het particuliere tarief.

Voor onderzoeken vragen wij u om bij verhindering uiterlijk 48 uur van te voren af te zeggen. Voor een te laat of niet afgezegd onderzoek berekenen we € 110,00 per dagdeel.

 

Ons telefoonnummer: 035-5230417