psycholoog-gesprek

Gespecialiseerde GGZ

Gespecialiseerde GGZ is persoonsgericht. Wanneer u last heeft van ernstige of complexe klachten dan zal de huisarts u doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ. De klachten èn de onderliggende problematiek staan dan centraal, evenals de persoonsgeschiedenis, de identiteitsbeleving of de persoonlijkheid. Bij deze vorm van zorg komt de focus ook te liggen op het therapeutische proces, zodat…

Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ

Wat is het? De huisarts zal u doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ wanneer u klachten heeft die wijzen op het vermoeden van een psychische stoornis. De behandeling richt zich op één of op een aantal symptomen dan wel specifieke klachten. De therapeut gaat minder in op de persoonsgeschiedenis, identiteitsbeleving of persoonlijkheid. Het doel is…

dyslexie Gooise Psychologen

Dyslexie

De Gooise Psychologen Praktijk helpt ook bij dyslexie via de zusterpraktijk de Gooise Praktijk voor kind en jeugd. Wat is Dyslexie? Dyslexie kenmerkt zich door hardnekkige lees- en/of spellingproblemen. Deze problemen kunnen behoorlijke consequenties hebben voor het kind: het lezen/spellen komt niet op gang of stagneert, of het kind krijgt last van emotionele problemen (bijvoorbeeld…

mediation psychologie

Onverzekerde zorg

De behandeling van sommige problemen valt niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar. Dit zijn de zogenaamde onverzekerde producten (OVP). Men noemt dit ook wel onvergoede zorg of onverzekerde zorg. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen. Hiervoor is geen verwijzing nodig van uw…