Praktijk

 

Waar staat de Gooise Psychologen Praktijk voor?
De Gooise Psychologen Praktijk vindt het belangrijk dat psychologische zorg voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen die behandeling krijgt die volgens wetenschappelijk onderzoek het beste resultaat geeft (evidence based). Zowel kinderen / jongeren, volwassenen als ouderen.

De praktijk richt zich in eerste instantie op kortdurende klachtgerichte (eerstelijnspychologische) hulpverlening. Een groot deel van de mensen met psychische klachten is met zo’n 8 tot 12 gesprekken weer in staat om zonder verdere behandeling verder te kunnen. Deze kortdurende zorg wordt o.a. vergoed door de huisarts indien u een juiste verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ heeft. Onze beroepsvereniging (LVVP) maakt zich sterk voor een goede en kwalitatief hoogstaande zorg geleverd door vrijgevestigde praktijken. De meeste van onze psychologen zijn bovenop hun BIG registratie geregistreerd als eerstelijnspycholoog®.

Wanneer kortdurende zorg niet toereikend is kan door de huisarts of eerstelijnspsychloog de indicatie voor specialistische zorg gesteld worden. Ook deze vorm van zorg is binnen onze praktijk aanwezig.

Steeds vaker lopen mensen vast op het gebied van werk. Hiervoor kan ondersteuning gezocht worden middels bijvoorbeeld coaching. Gelukkig zijn ook bedrijven en organisaties tegenwoordig meer bereid om te investeren in hun werknemers. Werkgevers of uitkeringsinstanties kennen vaak ook vergoedingen voor psychologische begeleiding bij arbeidsgerelateerde problemen.

Toegankelijkheid
Om de toegankelijkheid van onze zorg te garanderen werken onze psychologen en psychotherapeuten ook vanuit de verschillende gezondheidscentra in de regio. Er is een samenwerking met de huisartspraktijken in Blaricum (Gezondheidscentrum Bijvanck, Gezondheidscentrum de Lloods), Huizen (Gezondheidscentrum Huizermaat en de Bovenmaat), Eemnes (Gezondheidscentrum de Driesten) en Laren (het Raadhuis). Hierdoor is het mogelijk dat iedereen dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving terecht kan voor psychologische zorg. Ook de overige huisartsen in Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes verwijzen naar onze praktijk.

Indien wenselijk of nodig kan uw psycholoog overleggen met uw huisarts (indien u hiervoor toestemming geeft). Hierdoor wordt onze zorg zo goed mogelijk afgestemd op uw klachten en uw situatie. Onze hoofdvestiging is gevestigd aan de Jan van Brakelstraat 4 te Huizen. De praktijk bevindt zich op de begane grond en is daarom ook toegankelijk voor rolstoelen of mensen die slecht ter been zijn. Indien u wordt doorverwezen door uw huisarts dan worden consulten vergoed door uw ziektekostenverzekering. De psychologen hebben met vrijwel alle verzekeringen contracten voor vergoeding afgesloten. Indien u geen verwijzing heeft verwijzen we u naar onze particuliere tarieven.

Aanmelden kan telefonisch: 035-5230417

Deskundigheid
Op het gebied van psychologie en psychotherapie (diagnostiek en behandeling) wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de meest effectieve testmethodes en behandelmethodes. De Gooise Psychologen Praktijk streeft er naar om de nieuwste methodes beschikbaar te hebben binnen ons behandelaanbod. Hiervoor volgen onze psychologen diverse na- en bijscholingscursussen. Een andere manier om kennis actueel te houden is het participeren in de opleiding van psychologen. Binnen onze praktijk werken geregeld psychologen die in opleiding zijn tot bijvoorbeeld GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog of psychotherapeut. Wij vinden dit een waardevolle aanvulling op de reeds aanwezige kennis en een vergroting van onze deskundigheid.