Mindfulness training

 

Wat is Mindfulness training? Mindfulness gaat over aanwezig zijn bij wat je dit moment bewust bent, zonder iets anders te willen ervaren dan wat je nu ervaart. Als je meer opmerkzaam bent, gaan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens of emoties minder met je op de loop. Je kunt ze beter waarnemen zoals ze komen en gaan en er op een nieuwe, meer ondersteunende, manier mee om gaan. Bewust aanwezig zijn bij wat zich in het hier en nu in of aan je voordoet blijkt echter makkelijker gezegd dat gedaan; vaak zijn we ons niet of maar ten dele bewust van het huidige moment, gaan we het grootste deel van de tijd op een geconditioneerde automatische piloot door het leven en hebben we de onbewuste neigingen het huidige moment te beoordelen en te veroordelen, met alle consequenties van dien.

Mindfulness is effectief gebleken bij psychiatrische klachten, als angststoornissen en stemmingsstoornissen.

Binnen de Gooise Psychologen Praktijk bieden wij naast individuele Mindfulness Based Cognitive Therapy en ACT ook een Mindfulness groepstraining.

De Mindfulness training wordt gegeven door geregistreerde psychologen en psychotherapeuten

Voor wie:

Mensen die veel piekeren, moeite hebben met ontspannen of met het richten en vasthouden van aandacht.

Inhoud:

Mindfulness betekent: doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment. Dit aandachtig aanwezig zijn maakt dat je beter in staat bent om allerlei patronen die vaak automatisch gebeuren, bewust te worden. De training bestaat zowel uit psycho-educatie als het oefenen met aandachtig aanwezig zijn. Mindfulness sluit aan bij de behoefte van veel mensen om het leven “voller” of “rijker” te ervaren. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mindfulness ook een afname van zowel lichamelijke als psychische klachten tot stand brengt.

Opzet:

Zeven groepsbijeenkomsten (6-8 personen) van twee uur en een kwartier. Het programma is ontwikkeld door Jon Kabat Zinn.

Data:

De Mindfulness training start meerdere keren per jaar.

In een intakegesprek wordt samen met de psycholoog besproken of de training geschikt voor u is. In principe kan iedereen baat hebben bij de training, maar het is wel nodig dat je bereid bent om bij jezelf stil te staan. Bij de ervaring van het moment. Dit kan zowel stil staan bij je lichaam zijn als de emoties of gedachten die in het moment verschijnen.

Tijdens de Mindfulness training werken we met verschillende soorten aandachts- en bewegingsoefeningen. Met deze oefeningen wordt ook dagelijks geoefend via cd’s. Ook zullen er huiswerkopdrachten zijn om het aandachtig aanwezig zijn in het dagelijks leven toe te passen. Van de deelnemers wordt een serieuze betrokkenheid gevraagd om dagelijks ruimte en tijd vrij te maken voor de oefeningen (ongeveer 45 min. p/d).

De training wordt gegeven op de praktijk in Huizen (Jan van Brakelstraat 4, 1271 WG Huizen).

Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de praktijk.

E-mail: info@gooisepsychologen.nl

Telefoon: 035-5230417