Coaching

 

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee (degene die ondersteund wordt) leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee.

Binnen de Gooise Psychologen Praktijk bieden wij verschillende vormen van coaching.

Bij personal coaching formuleer jij wat je wilt bereiken. Je gaat op zoek naar de zaken die je in de weg staan of wat je mist om je doel te bereiken. Je krijgt meer zicht op belemmerende patronen in je denken, je voelen en je doen. Je leert hoe je deze weg kan nemen of hoe je er  effectief mee om kan gaan. Er is aandacht voor het denken in mogelijkheden, het vergroten van je afhankelijkheid en het omzetten van je inzichten in actie.

Het doel is dat je zelf de regie weer krijgt.

Loopbaancoaching
Bij loopbaancoaching staat het werk centraal. We brengen in kaart wat je wilt veranderen, wat belemmerende factoren zijn en wat je sterke punten zijn. Vanuit je eigen passies en waardes formuleren we een doel en gaan aan de slag om deze doelen te behalen.

Een gesprek duurt een uur.  De Gooise Psychologen Praktijk maakt onderscheid tussen drie coachingstrajecten, kort,  middel en lang, respectievelijk 3,6 en 12 sessies. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van losse sessies. Voorafgaand aan de coaching vindt er een intakegesprek met de coachee plaats.

Voor informatie over tarieven kunt u contact opnemen met de praktijk.