Aanmelden

 

U kunt zich telefonisch of digitaal bij onze praktijk aanmelden. Telefonisch aanmelden kan bij één van onze praktijkondersteuners: Marijke Jansen of Brenda Evers. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur op nummer 035-5230417. Ze zullen uw gegevens noteren en u vragen kort te formuleren wat de klachten zijn waarvoor u hulp zoekt.

U kunt uiteraard ook een aanmelding doen via deze website met behulp van ons aanmeldingsformulier. Vult u dit alstublieft volledig in. Wij nemen dan binnen  twee (werk)dagen contact met u op.

De wachttijden zijn altijd hier terug te vinden op onze website en worden regelmatig bijgewerkt.

Wij verwerken uw aanmelding binnen vijf werkdagen. We houden deze termijn aan omdat we de aanmelding in ons team willen bespreken waarbij gekeken wordt welke psycholoog het best aansluit bij uw problematiek. Zodra dit bekend is, zal de betreffende psycholoog contact met u opnemen voor het inplannen van de eerste afspraak.

Aanmelden kinderen / jongeren
Voor een aanmelding van een kind tot 16 jaar is het voor ons noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor deze aanmelding. Indien ouders gescheiden zijn en wél beiden het ouderlijk gezag over hun kind hebben zullen we u daarom schriftelijke toestemming van beide ouders vragen. Ook al meldt één van de ouders het kind aan, de andere ouder dient hiervoor dus ook toestemming te geven. Deze andere ouder heeft ook recht op informatie omtrent de behandeling. Een formulier waarop de toestemming gegeven kan worden vindt u hier.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben recht op geheimhouding van de psycholoog. Enkel wanneer dit in het belang van het kind is, zal de psycholoog deze geheimhouding (na overleg met het kind) doorbreken.

Jongeren vanaf 16 jaar hebben het recht om zich zelf aan te melden voor psychologische hulpverlening. Ook hebben zij het recht op geheimhouding van de psycholoog. Hier geldt hetzelfde als hierboven: alleen indien de psycholoog dit noodzakelijk acht zal deze, na overleg met de jongere, in het belang van de jongere de geheimhouding kunnen doorbreken.

Onze psychologen streven er overigens wel naar om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling van hun kind.

Aanmelden