Specialistische GGZ

 

Wat is specialistische psychologische zorg?
Bij de Gooise Psychologen Praktijk wordt naast de eerstelijnspsychologische zorg eveneens de mogelijkheid geboden voor specialistische GGZ (S-GGZ) of psychotherapie. Deze zorg richt zich op het behandelen van meer gecompliceerde en zwaardere problemen. Deze behandelingen zijn vaak langduriger en intensiever dan de eerstelijnszorg.
Dit is geen eerste keuze bij het bestaan van psychische klachten, maar kan in sommige gevallen tot meer resultaat leiden, bijvoorbeeld wanneer eerdere psychologische behandeling geen verbetering gaf.

Kosten
Om voor vergoeding voor specialistische zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of de GGZ nodig. Daarop moet duidelijk worden vermeld dat het om een verwijzing voor specialistische GGZ gaat. De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), een systeem waarmee u behandelgegevens worden geregistreerd. Met de meeste verzekeringen zijn hiervoor contracten afgesloten. In 2015 geldt er geen eigen bijdrage voor de specialistische zorg.