Psychologisch onderzoek

 

Naast behandelen is ook psychologisch onderzoek (diagnostiek) één van de taken van een psycholoog. Net als een arts moet ook een psycholoog duidelijk zien te krijgen waar klachten vandaan komen, hoe ze in stand gehouden worden en wat oorzakelijke factoren en gevolgen van de klachten zijn. Dit kan leiden tot een diagnose en een analyse van de klachten die bij kan dragen aan de verdere behandeling.

Diagnostiek staat op de voorgrond in de eerste contacten met een psycholoog. Meestal zal de psycholoog in het gesprek proberen een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, maar vaak zal er ook gebruik worden gemaakt van testmateriaal (vragenlijsten). Over het algemeen volstaat het om een aantal vragenlijsten door te cliënte in te laten vullen, waarna de psycholoog deze lijsten scoort en bespreekt met de cliënt. Soms is het echter nodig om uitgebreider testdiagnostiek uit te voeren. Ook dit is mogelijk binnen onze praktijk.

Wanneer psychologisch onderzoek?
Bij gerichte vragen op het gebied van:

  • Intelligentie
  • Persoonlijkheid
  • Beroepskeuze
  • Neuropsychologische problemen
  • Leerstoornissen
  • Dyslexie / Dyscalculie

Bij vragen vanuit de werkgever of uitkeringsinstantie op het gebied van:

  • Arbeidsgeschiktheid
  • Reïntegratiemogelijkheden
  • Belastbaarheid

Kosten
Kosten voor kort diagnostisch psychologisch onderzoek en ook uitgebreider psychologisch onderzoek kunnen worden vergoed vanuit de vergoedingen voor de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ indien er sprake is van een verwijzing van de huisarts. Dit geldt voor zowel kinderen/jongeren als volwassenen. Niet alle psychologische onderzoeken worden vanuit de verzekering vergoed. Indien u hier vragen over hebt kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze particuliere tarieven voor psychologisch onderzoek vindt u hier.