Leerstoornissen

 

De Gooise Psychologen Praktijk werkt nauw samen met de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd (www.gooisepraktijk.nl). Hier werken meerdere psychologen en orthopedagogen die ervaring hebben in het verrichten van psychologisch onderzoek op het gebied van persoonlijkheid, intelligentie, aandacht, geheugen, ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Daarnaast bieden zij verschillende vormen van begeleiding en behandeling van kinderen en jeugdigen en hun ouders.

Onze psychologen zijn lid van het NIP en zijn o.a. geregistreerd als GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog, eerstelijnspsycholoog.

Indien er sprake is van leerproblemen kunt u uw kind aanmelden bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd: 035-5231111. Het traject ziet er als volgt uit:

  • Aanmelding middels telefoonnummer 035-5231111
  • Invullen aanmeldformulier en toestemmingsformulier
  • Intakegesprek
  • Testonderzoek
  • Verslaglegging
  • Eindgesprek

Voor meer informatie: bezoekt u de site van de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd: www.gooisepraktijk.nl