Kinderen / Jongeren

 

Het kan zijn dat een kind een tijdlang niet goed in zijn vel zit. Het heeft bijvoorbeeld moeite met de omgang met leeftijdsgenoten of voelt zich onzeker of gespannen. Het kan dan helpen om het kind nieuwe vaardigheden aan te leren, zodat het voortaan in staat is zelf lastige situaties de baas te kunnen.

De Gooise Psychologen Praktijk biedt groepstrainingen aan voor kinderen. De groepen starten meerdere keren per jaar

Door nieuwe vaardigheden in een groep aan te leren, hebben kinderen direct de gelegenheid om te oefenen. Ook wordt er bij de trainingen aan gewerkt dat kinderen hun vaardigheden leren toepassen in hun eigen leefomgeving. Hiervoor is het belangrijk dat de ouders actief betrokken zijn bij de training.

Sociale vaardigheden

 • Voor wie
  Voor kinderen van 8 tot 12 jaar met problemen in het contact met andere kinderen (sociale angst, sociale incompetentie).
 • Inhoud
  Via een gedragsmatige en cognitieve aanpak worden verschillende sociale vaardigheden getraind.
 • Opzet
  Tien bijeenkomsten met ongeveer acht kinderen onder leiding van twee psychologen. In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan luistervaardigheden, iets aardigs zeggen/doen, verschillende gevoelens in verschillende situaties, manieren van reageren, iets vragen, een gesprekje voeren, vragen of je mee mag doen, reageren op een vervelende situatie, omgaan met kritiek en assertief reageren. Er wordt vooral veel geoefend.

 

Oktober 2013 start de nieuwe training. Zie folder: Informatiefolder Groepstraining Sociale Vaardigheden GPKJ

Aanmelden via de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd: 035-5231111

 

Beter In Je Vel

 • Voor wie
  Voor kinderen van 8 tot 12 jaar veel piekeren en moeite hebben met ontspannen of met het richten van hun aandacht.
 • Inhoud
  De training is gebaseerd op de principes van mindfulness. Kinderen leren minder te piekeren, hun aandacht beter te richten en effectiever met stress om te gaan.
 • Opzet
  Tien bijeenkomsten met ongeveer zes kinderen. In deze bijeenkomsten wordt kinderen geleerd om meer aandacht te hebben voor gedachten en emoties en vooral voor het hier en nu.

Begin maart 2013 start de nieuwe training!

Aanmelden via de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd: 035-531111

 

Assertiviteitstraining voor jongeren van 13 – 16 jaar

 • Voor wie: Jongeren die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen
 • Inhoud: In groepsverband wordt geoefend met lastige situaties waarbij je van elkaar kunt leren. De training wordt afgestemd op je persoonlijke doelen.
 • Opzet: Tien bijeenkomsten met ongeveer 6-8 jongeren onder leiding van twee orthopedagogen.

Oktober 2013 start de nieuwe training. Zie folder:

Aanmelden via de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd: 035-5231111

 

Weg met faalangst

 • Voor wie
  Voor jongeren van 12 – 15 en jongeren van 16 – 19 jaar met faalangstklachten.
 • Inhoud
  In deze training wordt gericht gewerkt aan het doorbreken van gedrags- en denkpatronen die een rol spelen bij faalangst. Er wordt uitleg gegeven over angst- en paniekgevoelens, middels oefeningen vanuit de mindfulness wordt geleerd om beter om te gaan met gevoelens van zenuwachtigheid. Verder wordt aandacht besteed aan het doorbreken van remmende gedachten en het leren omzetten van deze gedachten naar helpende gedachten.
 • Opzet
  Tien bijeenkomsten met ongeveer zes jongeren van anderhalf uur.

Er staat nog geen nieuwe training gepland. Wel wordt er een individuele training geboden.

 

Procedure groepstrainingen
In een intakegesprek wordt samen met de ouders bekeken of een kind zou kunnen profiteren van een training. Tevens wordt gevraagd om een aantal vragenlijsten over het kind in te vullen. De psycholoog maakt een kort verslag waarin behandeldoelen worden geformuleerd.

In een tussenevaluatie wordt in een gesprek met de ouders gekeken hoe de training verloopt en na afloop vindt een eindgesprek plaats en krijgen ouders een eindverslag van de training. Bovendien zal er na iedere bijeenkomst door de therapeut via e-mail een kort verslagje naar ouders gestuurd met daarin een samenvatting van de bijeenkomst en eventuele oefeningen voor de volgende bijeenkomst.

De trainingen worden gegeven in het Gezondheidscentrum De Driesten te Eemnes of op de Jan van Brakelstraat in Huizen.

Kosten
Bij verwijzing door een huisarts worden de trainingen als kortdurende eerstelijnspsychologische zorg rechtstreeks naar de verzekering gedeclareerd. Aangezien de trainingen gebaseerd zijn op een actieve participatie van de ouders worden de oudergesprekken gedeclareerd als ouderbegeleiding. Daardoor is tevens een verwijsbrief voor ouderbegeleiding noodzakelijk.

Er worden 12 consulten bij de verzekering gedeclareerd: zeven kindconsulten en vijf ouderconsulten (vanuit de basisverzekering worden per kalenderjaar vijf consulten eerstelijnspsychologie vergoed en er geldt buiten het eigen risico een eigen bijdrage van € 20 per consult).

Indien u niet bent verwezen door de huisarts geldt ons particuliere tarief.

Aanmelden
Momenteel kunt u uw kind aanmelden voor de Groepstraining Sociale Vaardigheden, voor de Groepstraining Beter In Je Vel en voor de Assertiviteitstraining voor jongeren van 13 – 16 jaar. U kunt dit telefonisch doen bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd:

E-mail: info@gooisepraktijk.nl
Telefoon: 035-5231111