Kinderen / Jongeren

 

Bij de Gooise psychologen Praktijk werken meerdere kinder- en jeugdpsychologen die ervaring hebben in het verrichten van psychologisch onderzoek, het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders op het gebied van diverse klachtgebieden.

Klachten waarvoor u uw kind onder andere kunt aanmelden:

 • Emotionele problemen zoals snel boos zijn, veel huilen, somber of angstig voelen, gespannen zijn, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 • Gedragsproblemen zoals druk zijn, slecht luisteren, veel ruzie maken, eetproblemen, bedplassen
 • Sociale problemen zoals erg teruggetrokken zijn, gepest worden, moeilijk vrienden kunnen maken/houden
 • Psychosomatische klachten waarvoor geen duidelijke lichamelijk oorzaak is gevonden zoals buikpijn, hoofdpijn
 • Leerproblemen
 • Opvoedingproblemen

Wat doen we?

Diagnostiek en advisering
Na aanmelding zullen in een eerste gesprek met de ouders en/of het kind (afhankelijk van leeftijd en problematiek) de problemen en de geschiedenis daarvan in kaart worden gebracht. Indien mogelijk zal op grond van de intake (kan ook uit meerdere gesprekken bestaan) een diagnose worden gesteld en op grond daarvan een advies. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen om een zo’n goed mogelijk advies te geven.

Binnen de praktijk kan er onderzoek worden gedaan naar:

 • Intelligentie
 • Leerproblemen (bijv: dyslexie, dyscalculie, informatieverwerkingsproblemen)
 • Ontwikkelingsstoornissen (bijv: ADHD, ADD, autisme)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Behandeling
Mogelijk wordt op grond van de intake door de behandelaar en de ouders besloten om met behandeling te starten. De behandeling wordt afgestemd op de leeftijd van het kind of de jongere en is over het algemeen kortdurend van aard (gemiddeld 8 tot 12 gesprekken) en indien wenselijk of noodzakelijk worden de ouders bij de behandeling betrokken.

Binnen de praktijk bieden we o.a. de volgende behandelingen:

 • Speltherapie
 • Gesprektherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR (traumabehandeling)
 • Sociale vaardigheidstraining (individueel of in een groep)
 • Faalangsttraining (individueel of in een groep)
 • Ouderbegeleiding
 • Mediatietherapie