Arbeid en Gezondheid

 

Vanaf 1997 is de Gooise Psychologen Praktijk gevestigd in het Gooi. Binnen de organisatie werken we met meerdere psychologen die zich in de loop der jaren gespecialiseerd hebben op verschillende terreinen waaronder arbeid en gezondheid. Daarom kunnen we verschillende diensten bieden op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, preventie en arbeidsgerelateerde klachten.

De maatschappelijke druk om te presteren wordt steeds groter. Tegelijkertijd stelt het werk voortdurend hogere eisen. De balans tussen draagkracht en draaglast kan daardoor verstoord raken. Met alle gevolgen van dien, voor zowel de werknemer als de werkgever.

Een belangrijk deel van het ziektevezuim en de arbeidsongeschiktheid in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten. Het kan daarbij gaan om klachten die met het werk samenhangen, maar ook moeilijkheden in de privé-sfeer of een combinatie van beide. Expertise om deze problematiek te begeleiden staat steeds meer in de belangstelling, maar is niet altijd beschikbaar of bereikbaar

De Gooise Psychologen Praktijk biedt een combinatie van diensten. In die zin onderscheidt de Gooise Psychologen Praktijk zich van andere organisaties.

U kunt zowel als particulier of als organisatie bij ons terecht. De dienstverlening is modulair opgebouwd. Zij kan altijd flexibel, in wisselende combinaties en op maat gesneden worden ingezet. De diensten van GPP kunnen variëren van een eenmalig adviesgesprek tot intensieve kortdurende psychologische interventies voor individuele werknemers.
Binnen GPP bieden wij kortdurend en resultaatgerichte begeleiding.

Kenmerken
– Kwaliteit: enkel ervaren, deskundige, geregistreerde psychologen(NIP)
– Transparantie: de dienstverlening is modulair opgebouwd waarbij in alle gevallen vooraf afspraken worden gemaakt over de vorm van de dienstverlening
– Maatwerk: op basis van een introductiegesprek wordt een persoonlijk traject samengesteld (Plan van Aanpak)
– Korte lijnen: één case-manager
– Multidisciplinair: binnen één centrum verschillende expertises

Wat heeft GPP te bieden
Een traject kan bestaan uit één of meerdere modules.

Onderzoek

 • intelligentie
 • competenties
 • beroepskeuze
 • persoonlijkheidsonderzoek

Begeleiding

 • coaching
 • reïntegratiebegeleiding
 • behandeling

Training

 • persoonlijke effectiviteit
 • assertiviteit
 • burnout preventie
 • stressmanagement
 • mindfulness