Aanbod Psychologische Hulp

 

In de loop der jaren heeft de Gooise Psychologen Praktijk zich ontwikkeld tot een praktijk met verschillende specialisaties en diensten. Hierbij kunt u denken aan eerstelijnspsychologische zorg die tegenwoordig onder de GB GGZ valt: kortdurende toegankelijke psychologische zorg voor iedereen, jong en oud (al dan niet vergoed door uw verzekering); gespecialiseerde psychologische zorg in de vorm van psychotherapie (eveneens al dan niet vergoed) en psychiatrische zorg.

In de vergoede zorg wordt vanaf 2014 gesproken van Basis-Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Onze therapeuten hebben met de meeste verzekeringen overeenkomsten afgesloten zodat u als cliënt hiervoor geen eigen bijdrage hoeft te betalen. De zorg gaat wel ten laste van uw eigen risico.

Voor de Basis Generalistische GGZ wordt u doorverwezen door uw huisarts als deze vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis. Op basis van uw klachten wordt door de behandelaar vastgesteld wat voor behandeling u nodig hebt. Er zijn drie mogelijkheden: Kort, Middel of Intensief. U kunt hierbij denken aan gemiddeld 5, 8 en 12 gesprekken.

Voor de Specialistische GGZ heeft u ook een verwijsbrief van uw huisarts nodig. U komt voor deze vorm van behandeling in aanmerking als er sprake is van een complexere stoornis.

Vanzelfsprekend kunt u ook bij ons terecht voor behandeling van psychische klachten die niet in aanmerking komen voor vergoeding of voor psychologische begeleiding of coaching.

Onze praktijk heeft ook een breed aanbod psychologische hulp voor kinderen en jongeren. Er werken geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen die ervaring hebben met diagnostiek en behandeling van kinderen van 0 – 18 jaar op het gebied van emotionele en gedragsproblemen.

In de afgelopen jaren is daaraan toegevoegd hulpverlening bij leer- en opvoedingsproblemen. Voor deze specifieke hulp kunt u terecht bij onze zusterpraktijk de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd.

Ons complete aanbod psychologische hulp vindt u samengevat hieronder. Voor meer informatie kunt u doorklikken.