mei 072017
 

Dit jaar nemen de psychologen en psychotherapeuten van de Gooise Psychologen Praktijk deel aan het Visitatie traject van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigden psychologen en psychotherapeuten). De visitatie is een onderdeel van het kwaliteitsstatuut van de LVVP. Bij deze visitatie wordt de praktijk doorgelicht op verschillende kwaliteitscriteria: dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Inmiddels hebben 4 collega’s het visitatietraject met succes doorlopen. De andere collega’s zullen het visitatie traject later dit jaar doorlopen.

LVVP-visitatielogo